Handke.cz Klášter Budoucnost areálu

Budoucnost areálu

Šternberský klášter v současné době vlastní 2 majitelé – Město Šternberk (klášter) a Římskokatolická farnost Šternberk (kostel, ambit, bývalý proboštský palác – v současnosti fara). Město Šternberk od r. 1999 usiluje o záchranu objektu ve svém majetku a v dnešní době je objekt opraven tak, že některé části se dají již využívat pro širokou veřejnost – např. druhé nádvoří se pronajímá  ke kulturním akcím.V současné době se snaží vedení města získat prostředky z různých dotačních titulů tak, aby tento objekt se stal centrem volnočasových aktivit města a kraje.

Římskokatolická farnost používá kostel k liturgickým účelům, v bývalém proboštském paláci jsou sály k různým společenským a duchovním aktivitám.

Handkeho občanské sdružení od r. 1999 se snažilo spolupracovat s oběma majiteli, zatím především v rámci prezentační činnosti. Nemalý důraz klademe také na živou kulturu.

V roce 2016 získalo Handkeho sdružení status spolku.  
Šternberk