Historie

Handkeho spolek byl jako občanské sdružení zaregistrován v r. 1999. Vzápětí se organizace velmi aktivně zapojila do úprav prostor areálu Šternberského kláštera. Po několika letech usilovné práce se podařilo zpřístupnit prostory, ve kterých se prezentovaly barokní obrazy, a to především od J. K. Handkeho. Tento malíř nás motivoval k názvu našeho občanského sdružení. J. K. Handke byl významným moravským malířem, který doposud nebyl veřejnosti příliš znám. Důležitým mezníkem bylo vytvoření podmínek k celostátní výstavě ZUŠ výtvarných oborů. Tyto přehlídky se konají vždy jednou za 3 roky a jsou širokou veřejností velmi kladně hodnoceny. Úsilí občanského sleduje jako svůj hlavní cíl propojit historii se současností, vytvářet mosty mezi profesionálním a amatérským uměním a spolupracovat na projektech, které zviditelňují i pozapomenuté  památky v oblasti bývalých Sudet. Další naší prioritou je spolupracovat s Římskokatolickou farností Šternberk a Městem Šternberk na směřování k plnému využití areálu Šternberského kláštera k různým volnočasovým aktivitám. 
Šternberk